dilluns, 23 de maig del 2016

Pregunta per a la prova de la unitat 7.

Indica quins dos paràmetres s’utilitzen per mesurar els terratrèmols. Quina escala utilitza cadascun? Què mesuren?

dimecres, 25 de novembre del 2015

Pregunta per a la prova escrita de la setmana que ve. L'aigua dels astronautes.

Aquí teniu l'apartat a d'una de les preguntes de la prova escrita, però a més a més hi ha una activitat extra que heu de fer al quadern.