PROVES ESCRITES

EXAMEN FINAL BLOC 1 i 2:
3r C i D: 14 de juny de 2016.
3r A: 15 de juny de 2016.
3r B: 17 de juny de 2016. 

EXPOSICIÓ ORAL TREBALL IMPACTES AMBIENTALS: Juny

PROVA ESCRITA UNITAT 7, GEODINÀMICA INTERNA.
PÀGINES: 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 i 163.
3r D: 24 de maig de 2016.
3r A: 27 de maig de 2016.
3r B i C: 30 de maig de 2016.

PROVA ESCRITA UNITAT 6, LA REPRODUCCIÓ.
PÀGINES: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132 i 133.

3r A: 15 d'abril de 2016.
3r B i C: 18 d'abril de 2016.
3r D: 19 d'abril de 2016.


3r A
Prova escrita unitat 5: 9 de març de 2016, fotocòpies ossos i músculs.
3r C
Prova escrita unitat 5: 8 de març de 2016, fotocòpies ossos i músculs.
3r B i D
Prova escrita unitat 5: 4 de març de 2016, fotocòpies ossos i músculs.
 
3r B i D
Prova escrita unitat 4: 26 de febrer de 2016
Pàgines: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89.
3r C
Prova escrita unitat 4: 23 de febrer de 2016
Pàgines: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89.
3r A
Prova escrita unitat 4: 24 de febrer de 2016
Pàgines: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 i 89.
  
3r D i B
Prova escrita unitat 2: 04 de desembre de 2015. Pàgines 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
3r A
Prova escrita unitat 2: 02 de desembre de 2015. Pàgines: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
 3r C
Prova escrita unitat 2: 01 de desembre de 2015. Pàgines: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

3r C
Prova escrita unitat 1, 27 d'octubre de 2015.
Pàgines:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

3r  A, B i D
Prova escrita Unitat 1, 30 d'octubre de 2015.
Pàgines:12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.