DEURES

TREBALL SOBRE IMPACTES AMBIENTALS.
Presentació de diapositives abans del 31 de maig de 2016.

UNITAT 7: LA DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA.
Dur el llibre, bloc II. Setmana de l'11 al 15 d'abril.

TREBALL BLOC 1. Lliurar la setmana del 4 al 8 d'abril.
Activitats pàgines: 6, 7, 8, 9, 142, 143, 144 i 145

UNITAT 6: LA REPRODUCCIÓ.
Per la setmana del 14 al 18 de març, resum del vídeo l'embaràs.
UNITAT 5: LA RESPOSTA.
 Pintar fotocòpies ossos i músculs.
UNITAT 4: LA PERCEPCIÓ i L'ANÀLISI.
Tasques per a la setmana del 15 al 19 de febrer, Resumir pàgina 89.
Tasques  per a la setmana del 08 al 11 de febrer, Activitats 23, 50 i 51.
Tasques per a la setmana del 25  al 29 de gener.
Activitats 18, 19 i 46.
UNITAT 3: L'ALIMENTACIÓ.
Tasques per a la setmana de l'11 al 15 de gener:
Activitats 6, 9, 10, 16, 44 i fes un resum de la pàgina web http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/ fent els dibuixos de la roda i la piràmide dels aliments.
UNITAT 2: LA NUTRICIÓ.
Tasca per a la setmana del 2 al 6 de novembre:
     Comprar un cor de corder 1r grup de DD.
Tasca per a la setmana del 9 al 13 de novembre:
     Comprar un cor de corder 2n grup de DD.
Tasca per a la setmana del 16 al 20 de novembre:
     Comprar un ronyó de corder 1r grup de DD.
Tasca per a la setmana del 23 al 27 de novembre:
     Comprar un ronyó de corder 2n grup de DD.
 
UNITAT 1: L'ÉSSER HUMÀ I LA SALUT
Deures per a la setmana del 5 al 9 d'octubre: activitats 28, 29 i 30.
Deures per a la setmana del 12 al 16 d'octubre: activitats 31, 32, 34 i 37.
Deures per a la setmana del 19 al 23 d'octubre: activitats 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.